لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور افريقاي جنوبي معاون خود را بخاطر اتهامات فساد اداري برطرف کرد


تابو مبکي، رئيس جمهور افريقاي جنوبي، جيکب زوما، معاون خود را که در يک افتضاح بسويۀ عالي فساد اداري پيچانيده شده، برطرف کرده است. تابو مبکي امروز در محضر يک جلسۀ پارلمان گفت بخاطر مصالح ديموکراسي جوان افريقاي جنوبي بهتر است جيکب زوما را از وظايفش سبکدوش بسازد. انتظار ميرفت جيکب زوما که محبوبيت زياد دارد در ختم دورۀ خدمت تابو مبکي در سال ۲۰۰۹ جانشين او گردد. تابو مبکي در بيانيۀ خود خاطر نشان ساخت که جيکب زوما بکدام تخلفي رسماً متهم نگرديده است. ولي او گفت بخاطر حکم يک محکمه که حاکي بود معاون رياست جمهوري با مشاور مالي خود روابط عموماً فاسدي داشته خود را مکلف دانست او را سبکدوش سازد. هفتۀ گذشته شبير شيک، يک سرمايه دار افريقاي جنوبي بخاطر رشوه دادن به جيکب زوما و رشوۀ يک شرکت خارجي را سازمان داده بود به ۱۵ سال زندان محکوم شد. هر دو نفر هرنوع را تخلف را تکذيب کرده اند.

XS
SM
MD
LG