لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت هاي تازه در کشمير باعث هلاکت ۱۴ نفر شد


پوليس هند ميگويد صرف يک روز بعد از بازگشت جدائي طلبان اعتدالي از سفر دو هفته اي تاريخي به پاکستان، يک موج جديد خشونت هاي جدائي طلبان در کشمير هند باعث قتل ۱۴ نفر گرديد. پوليس ميگويد عساکر در جريان تصادمات در منطقۀ شمالي کوپ واره، در مجاورت پاکستان شش نفري را که ميخواستند به کشمير داخل شوند بضرب گلوله کشتند. عساکر هندي همچنان بروز پنجشنبه طي سه تبادلۀ جداگانۀ آتش چهار تندرو را در منطقۀ دوده و پول واما بقتل رسانيدند. همچنان در دوده، شورشيان مظنون ديشب يک نفر ملکي را بضرب گلوله کشتند. در منطقۀ مرکزي بودگام، افراد مسلح ناشناس يک شورشي سابق، دوست او و نگران يک بس را بقتل رسانيدند. انگيزۀ اين قتل ها معلوم نيست. اين خشونت هاي تازه در حالي صورت گرفت که جدائي طلبان اعتدالي از يک سفر به پاکستان بازگشتند. آنها در پاکستان از تندروان تقاضا کردند تا در مساعي پاکستان و هند جهت بميان آوردن صلح در کشمير سهيم شوند.

XS
SM
MD
LG