لینک های دسترسی

يک سلسله بم گزاري هاي موتري در بغداد باعث قتل ۳۳ نفر شد


پوليس عراق ميگويد يک سلسله انفجارات بم هاي تعبيه شده در موتر در پايتخت آن کشور در حدود ۳۳ نفر را کشته و ده ها تن ديگر را مجروح ساخته است. امروز صبح در بغداد، مامورين گفتند حد اقل سه بم که در موتر تعبيه شده بود ظرف چند دقيقه يک بعد ديگري منفجر شده حد اقل ۱۵ نفر را در نزديک يک مسجد شيعيان در منطقۀ تجارتي شهر بقتل رسانيد. پوليس ميگويد در حدود ۵۰ تن ديگر در انفجاراتي در منطقۀ کرّادا مجروح گرديدند. ديشب چندين انفجار تقريباً همزمان بم هائي که در موتر تعبيه شده يک محلۀ ديگر شيعيان را در بغداد هدف قرار داده و حد اقل ۱۸ نفر را کشته و ۴۸ تن ديگر را زخمي ساخت. همچنان در بغداد، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر بر يک مخفيگاۀ همدستان ابومصعب الزرقاوي رهبر سازمان دهشت افگن القاعده، حمله کرده آنرا تخريب نمودند. همچنان امروز يک ژورناليست مستقل فرانسوي گفت وزارت داخلۀ عراق او را گفته است که از عراق خارج شود. او گفت که علت امر اخراج خود را نميداند.

XS
SM
MD
LG