لینک های دسترسی

Breaking News

مسلمانان سري لانکا بامعامله تقسيم امداد سونامي مقاطعه کرده اند


مسلمانان سري لانکا به معامله عظيم تقسيم امداد سونامي بين حکومت و شورشيان تاميل مقاطعه کرده است حزب کانگرس مسلمان سري لانکا امروزشنبه گفت که طرح تقسيم و توزيع به ارزش مليارد ها دالر امداد مسلمانان را بحيث يک شريک مساوي دربر نگرفته است طبق معامله ايکه اعلام گرديد حکومت کولمبو و شورشيان تاميل مشترکا با مليارد ها دالر کمک خارحي براي بازماندان سونامي ۲۶ماه دسامبر سروکار خواهند داشت که باعث هلاکت ۳۱ هزار نفر و بيخانماني يک مليون تن در سري لانکا گرديد اکثر ويراني هاي سونامي در شمال و شرق بميان امد که در آنجا اکثرا ببرهاي شورشي تاميل زندگي ميکنند . اما مسلمانان ميگويند که بيش از نصف قربانيان ، از جامعه انها بوده و از همين سبب بايد در تقسيم کمک ها دست بالا داشته باشند

XS
SM
MD
LG