لینک های دسترسی

جراحت و مفقودئ دو عسکر جرمني در افغانستان


پس از انفجار يک مقدار مهمات در شمال افغانستان ، دو عسکر جرمني مفقود الاثر شده و دو عسکر ديگرجرمني جراحات برداشته اند. اين انفجار موقعي رخ داد که عساکر اسلحه ومهمات را بر يک موتر لاري جا بجا ميکردند.

اين خبر در حالي نشر ميشود که قواي افغان در مناطق جنوبئ کشور گزارش داد اند که اجساد بيش از۷۰ تن ديگر از شورشيان مظنون را پيدا کرده اند. بدين ترتيب ، تعداد تلفا ت ناشي از تهاجم يک هفتۀ بر ضد طالبان ، به ۱۷۸ نفر ميرسد.

يک نطاق وزارت دفاع افغانستان بروز شنبه در کابل گفت ، در بين کشته شدگان و يا کسانيکه طي تهاجم مشترک يک هفتۀ قواي افغان وامريکائي گرفتار شده اند ، قوماندانان ارشد طالبان که فکر ميشود در منطقه موجود بوده اند ، شامل نيستند.

در اوايل هفتۀ ، مقامات افغانستان گفته بودند که گمان ميرود ملا داد الله و ملا برادر ، اعضاي شوراي رهبري طالبان ، طي اين عمليات محاصره شده اند . ولي هيچ يک از آنان گرفتار و يا کشته نشده اند.

XS
SM
MD
LG