لینک های دسترسی

Breaking News

بيانيۀ ريس جمهور بش


رئيس جمهور بوش حوصله مندي مردم امريکا را با آنچه وي کار مشکل و خطرناک در عراق خواند، تقاضا نموده و يکبار ديگر يک تقسيم اوقات براي خروج عساکر ايالات متحده را از عراق رد نمود.

رئيس جمهور بش طي بيانيۀ عمده يي که در بزرگترين پايگاه نظامي در فرت براگ کارولايناي شمالي ايراد نمود، گفت قرباني در عراق ارزش داشته و براي امنيت آيندۀ ايالات متحده ضروريست.

وي گفت تعيين يک تقسيم اوقات مصنوعي براي خروج عساکر ايالات متحده يک اشتباه جدي خواهد بود. وي همچنان گفت پلاني براي فرستادن عساکر بيشتر به عراق وجود ندارد. رئيس جمهور بش گفت عراق يک ميدان محاربۀ مرکزي در جنگ جهاني عليه دهشت افگني است.

وي گفت يگانه راهي که دشمنان ايالات متحده را موفق ميسازد اينست که امريکاييان درس هايي را که ازجملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ گرفته اند، فراموش کنند و آينده شرق ميانه به مردي چون اسامه بن لادن رهبر شبکۀ القاعده واگذار گردد.

بيانيۀ رئيس جمهور بش به يابود از اولين سالگرد تسليم دهي حاکميت از ايالات متحده به عراق وبعد از آن ايراد ميگردد که همه پرسي هاي عامه نشان ميدهد حمايت امريکاييان از عمليات نظامي ايالات متحده در عراق رو به کاهش است.

XS
SM
MD
LG