لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي ايالات متحده در جستجوي عساکريست که در افغانستان مفقود شده اند.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد با همۀ وسايلي که در دسترس دارد براي يافتن يک واحد کشاف جستجو ميکند که بروز سه شنبه مفقودالاثر گرديد.

اين واحد اندکي قبل ازان ناپديد شد که يک هليکوپتري که براي کمک به آنها روان بود در مناطق کوهستاني ولايت کنر در سرحد پاکستان سقوط داده شد و ۱۶ سرنشين آن بشمول عساکر قواي خاص کشته شدند.

دگروال جم يانْتْسْ ، نطاق قواي نظامي ميگويد قواي ايالات متحده از وقت سقوط هليکوپتر بروز سه شنبه باينطرف در جستجوي آنها بوده است. او ميگويد دليلي وجود ندارد که معتقد شود کدام يکي از اعضاي اين واحد کشته يا دستگير شده باشد.

او گفت ادعاي طالبان را در مورد اينکه شورشيان هفت عسکر امريکائي را قبل از سقوط طياره کشته، نميتواند تائيد و يا تکذيب کند. سقوط هليکوپتر دومين سقوط هليکوپتر نوع شنوک امريکا بود که طي سه ماۀ گذشته در افغانستان صورت ميگيرد و در حالي رخ داد که فعاليت هاي چريکي بمنظور منحرف ساختن انتخابات پارلماني ماۀ سپتمبر از مسير آن ازدياد يافته است.

XS
SM
MD
LG