لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد بر کشورهاي غربي فشار وارد ميکند تا پناه گزينان ازبکستان را بپذيرند.


ادارۀ پناه گزينان ملل متحد ميگويد بر حکومات کشورهاي غربي فشار وارد ميکند تا به تقريباً ۴۵۰ تبعۀ ازبکستان پناهندگي سياسي بدهد که به تعقيب سرکوبي خونين يک قيام در ازبکستان به قرغزستان فرار کرده اند.

مامورين آن اداره در ژنيو با مقامات کشورهائي ملاقات ميکنند که بصورت عنعنوي تبعيديان را قبول ميکنند. اين کشورها شامل کشورهاي شمال اروپا، هالند، آيرلند، ايالات متحده، کانادا، آستراليا و زيلاند جديد است.

يک نطاق ادارۀ پناه گزينان ملل متحد ميگويد وقتي با اين حکومات توافقي بوجود بيايد انتقال آنها شايد ظرف چند روز سازمان داده شود.

کمال مورجاني، معاون کمشنر عالي ملل متحد براي پناه گزينان درين تازگي ها در حالي به قرغزستان مسافرت کرد که علائمي ديده ميشد حکومت قرغزستان شايد بعضي از پناه گزينان را به ازبکستان تسليم دهد که احتمال دارد معروض به شکنجه شوند.

مقامات حکومت ازبکستان بعضي از پناه گزينان را بداشتن علائق با اسلاميست هاي تندرو متهم کرده و بر حکومت قرغزستان فشار وارد ميکرد، آنها را مسترد کند.

XS
SM
MD
LG