لینک های دسترسی

Breaking News

برادر وزير خارجۀ سابق طالبان در کويته کشته شد


مقامات پاکستاني ميگويند برادر وزير خارجۀ سابق طالبان در کويتۀ پاکستان که در مسجدي بحيث ملا مؤظف بود، بوسيلۀ يک مرمي تصادفي کشته شده است. وکيل احمد متوکل، وزير خارجۀ سابق طالبان دوباره داخل سياست افغانستان شده و در انتخابات مجوزۀ ماۀ سپتمبر کانديد ميباشد. پوليس پاکستان ميگويد مولوي جليل احمد، برادر وکيل احمد بروز يکشنبه در بين منازعۀ مسلحانۀ افراد منطقه قرار گرفته بود. پوليس گفت جليل احمد براي سالها در کمپ پناه گزينان زندگي ميکرد. او طي شش سال گذشته ملاي مسجد بود.

XS
SM
MD
LG