لینک های دسترسی

Breaking News

ايران و عراق از سال ۱۹۸۰ باينطرف اولين مذاکرات نظامي بسويۀ عالي را داير کردند


ايران و عراق اولين مذاکرات نظامي بسويۀ عالي را از زماني که دو کشور در سال ۱۹۸۰ داخل جنگ شدند، داير کرده است. وزراي دفاع دو کشور امروز در تهران ملاقات نموده، تعهد کردند که راۀ صلح و امنيت را در منطقه تعقيب کنند. سعدون الدُلائيمي، وزير دفاع عراق و علي شمع خاني، وزير دفاع ايران در بيانات خود از انتقادات عراق را که تهران به مليشا و اسلحه اجازه ميدهد از سرحد بگذرد، ذکري نکردند. آژانس رسمي خبرگزاري ايران گفت وزير دفاع ايران از مساعي بغداد جهت بهبود بخشيدن امنيت و تسويد قانون اساسي پشتيباني کرد. علي شمع خاني همچنان گفت قواي خارجي بايد از عراق خارج شوند که ظاهراً اشاره اي بود به قواي نظامي ايالات متحده.

XS
SM
MD
LG