لینک های دسترسی

Breaking News

  قتل سه عسکر  در يک انفجار ماين در  ترکيه


مامورين امنيتي ترکيه ميگويند سه عسکر وقتي کشته و هشت عسکر ديگر زماني زخمي شدند که يک مين زميني در ساحه متشنج جنوبشرقي ترکيه منفجرشد . مامورين ميگويند اين انفجار وقتي عساکر را کشت و زخمي ساخت که آنها در ولايت «هکاري» واقع در نزديکي سراحد ايران و عراق مسافرت مي کردند.. در مورد اين واقعه تفصيل فوري داده نشده است . شو رشيان حزب جدائي طلب کارگران کردستان، بعداز فسخ يکجانبه آتش بس با حکومت در جون ۲۰۰۴ ، حملات شانرا بر اهداف نظامي و استراتيژيکي ازدياد بخشيده اند . در هفته قبل ، « پي که که» مسئوليت دو انفجار مهلک را که در خطوط آهن در شرق ترکيه دستداد ادعا کرد . « پي که که » در سال ۱۹۸۴ عليه دولت ترکيه در سعي براي تاسيسس يک موطن نژاادي در عمدتاً درجنوبشرق ترکيه به عهده گرفت . بيش از از ۳۰ هزار نفر، که اکثرشان کرد ها بوده ا ند ، در طول سالها جنگ کشته شده اند .
XS
SM
MD
LG