لینک های دسترسی

Breaking News

مراسم خاص براي ياد بود از مقتولين مسلمان در  بوسنيا هيرزي گوينا


امروز مراسم رسمی اي دربوسنيا هيرزي گوينا براي برگذاري دهمين سالگرد قتل عام بدنام ۸٫۰۰۰ مسلمان ، مرکب از مردان و سپران شهرسريبرينچا برگدارشد . قتل عام در سريبرينچا ، بدترين ظلم و خشونت در اروپا از هنگام جنگ جهاني دوم ببعد خوانده مي شود . قوي سربي اين قتل ها را درجريان ماه هاي آخر جنگ در بوسنيا در سال ۱۹۹۵مرتکبشد و اعلاميه موسسه ملل متحد را دال بر اينکه سريبرنيچا بايد يک مامن محفوظ براي اهالي ملکي شناخته شود ، نا شنيده گرفت . تعداد زياد اجساد در قبو ر بي علامه اي يافت شد که از دير زمان در بعد از وقوع قتل ها کشف ناشده قي مانده بود . نجات يافته گان اين قتل هاي جمعي و اقارب مقتولين سريبرينيچا امروز يکشنبه به شهر سريبنيچا دربوسنيا هيرزيگوينا سفر کرده و در جنازه هاي شامل صد ها قرباني اين قتل عام ها شرکت نمودند که آنها را براي تدفين بيشتر احتارام آميز در سربنيچا بر مي گرد انيدند. انتظار برده مي شد باريس تاديچ ، رئيس جمهور سربستان و دراگان کاوويچ هم پايه سربي بوسنيائي او و هزار ها تن از عزاداران درمراسم خاص ياد بود از مقتولين شرکت نمايند .

XS
SM
MD
LG