لینک های دسترسی

Breaking News

آستراليا به افغانستان ۱۵۰ عسکر اعزام ميکند


جان هاورد، صدراعظم آستراليا ميگويد کشورش ۱۵۰ عسکر نخبه را به افغانستان اعزام ميکند تا در قسمت حملۀ متقابل قواي طالب و القاعده که مجدداً قوت گرفته اند، کمک کند. جان هاورد ميگويد اين عساکر تا ماۀ سپتمبر که انتخابات پارلماني در افغانستان داير ميشود دران کشور مستقر خواهند شد و براي مدت تقريباً يک سال باقي خواهند ماند. صدراعظم آستراليا ميگويد اين قطعه شامل عساکر خدمات خاص هوائي، کماندو ها و منسوبين کمکي خواهد بود. جان هاورد همچنان ميگويد مامورين وزارت دفاع همچنان موضوع اعزام يک تيم ۲۰۰ عضوي بازسازي را در سال آينده به افغانستان تحت غور قرار داده است. آستراليا در سال ۲۰۰۱ بيش از ۱۰۰۰ عسکر را به افغانستان مستقر ساخته بود که منحيث بخشي از قواي تهاجمي تحت رهبري ايالات متحده در پاسخ بحملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بود. اما آن قوا دوباره به آستراليا برگردانيده شد و صرف يک عسکر ماين پاکي آستراليا هنوز هم در افغانستان ميباشد.

XS
SM
MD
LG