لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه ارتباط بين حملات دهشت افگني و مناسبات نزديک با ايالات متحده را رد ميکند


جک سترا، وزير خارجۀ برتانيه يک گزارش يک مرکز تحقيقات را رد کرده که حاکيست اتحاد نزديک لندن با ايالات متحده آن کشور را بدهشت افگني آسيب پذيرتر ميسازد. جک سترا امروز در پاسخ باين گزارش گفت وقت معذور ساختن دهشت افگني سپري گرديده است. وزير خارجۀ برتانيه گفت دهشت افگنان بر کشورهاي مختلف در سراسر جهان حمله کرده اند که شامل متحدين واشنگتن و همچنان کشورهائي ميشود که با جنگ عراق هيچگونه ارتباطي نداشته اند. اين تبصره هاي جک سترا در حالي منشتر شد که اعضاي پارلمان برتانيه پلان هاي تقويۀ قوانين ضد دهشت افگني کشور را تحت غور قرار داده اند. اين قوانين جديد در صورتي که تعميل گردد پلان گزاري حملات دهشت افگني و همچنان تعليمات دهشت افگني را غير قانوني ميسازد. در عين زمان، پوليس برتانيه ميگويد هر چهار بم گزار انتحاري را که چهار بم را هفتۀ گذشته در لندن منفجر ساخته و ۵۵ نفر را کشتند، تثبيت هويت کرده است.

XS
SM
MD
LG