لینک های دسترسی

پاکستان پايپ لاين گاز ايران را ميسازد ولوکه هند ازان منصرف شود


پاکستان ميگويد يک پايپ لاين گاز طبيعي را از ايران، که ايالات متحده با آن مخالف است، به تنهائي اعمار خواهد کرد ولو که هند دران اشتراک هم نکند. محمد نسيم خان، نطاق وزارت خارجۀ پاکستان گفت پاکستان از اشتراک هند استقبال خواهد کرد ولي همچنان آماده است که اين کار را به تنهائي انجام دهد. اين نطاق به تبصره هاي من موهن سنگه، صدراعظم هند عکس العمل نشان ميداد که گفته بود اين پايپ لاين پيشنهادي ۲۶۰۰ کيلومتري خطرناک است. من موهن سنگه در هفتۀ گذشته به واشنگتن پوست گفته بود که بقدر کافي واقع بين است که درک کند با در نظر داشت عدم اطمينان در اوضاع ايران اين پروژه خطرات زيادي دارد. واشنگتن ايران را به پشتيباني از دهشت افگني و کوشش براي اعمار بم ذروي متهم ميکند.

XS
SM
MD
LG