لینک های دسترسی

گروۀ دهشت افگني تهديد کرده که دپلومات هاي اختطاف شدۀ الجزايري را ميکشد


در يک بيانيه بنام القاعده در عراق که در يک صفحۀ انترنت چاپ شده گفته شده که آن گروۀ دهشت افگني در نظر دارد دو دپلومات الجزايري را که هفتۀ گذشته در بغداد اختطاف شده بودند، بکشد. علي بلعروسي و عزالدين بلکادي و رانندۀ شان بروز پنجشنبه توسط اشخاص مسلح در خارج يک رستوران اختطاف شده بودند. مقامات عراقي ميگويند دو نفر با رابطه باين اختطاف دستگير شده اند. امروز حکومت الجزاير گفت بخاطر اختطاف ها آخرين دپلومات خود را از عراق خارج ساخته است.

XS
SM
MD
LG