لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه ميگويد دو مظنون بم گزاري مهاجرين صوماليه و اريتريا هستند


پوليس برتانيه ميگويد دو مظنون بم گزاري ناکام هفتۀ گذشته در ترانزيت لندن مهاجرين صوماليه و اريتريا هستند. مقامات امروز گفتند مرد اريتريائي تابعيت برتانيه را دارد و بمرد صومالي اجازه داده شده بود که بطور قانوني در برتانيه زندگي کند. آنها گفتند هردو نفر براي بيش از ده سال در برتانيه زندگي کرده اند. آنها در جملۀ حد اقل چهار نفري هستند که در قضيۀ بم گزاري ناکام تحت تعقيب ميباشند. همچنان امروز، توني بلير، صدراعظم برتانيه گفت جهان بايد اجازه ندهد که دهشت افگنان از کدام موضوع و داعيه اي براي توجيه کردن حملات شان استفاده نمايند. او گفت جهان بايد روي موضوعاتي که دهشت افگنان ازان استفاده ميکنند پيشرفت کند ولي هيچ يک ازين شکايات نبايد منحيث توجيۀ حملات دهشت افگني مورد استفاده قرار گيرد. بتاريخ هفتم جولاي بم گزاران انتحاري بر سه قطار آهن زيرزمين و يک بس شهري حمله نموده ۵۲ نفر و چهار بم گزار را کشتند.

XS
SM
MD
LG