لینک های دسترسی

Breaking News

قوماندان پوليس لندن ميگويد شايد سلول هاي بيشتر بم گزاران متواري باشند


در حاليکه تحقيق کنندگان در جستجوي مردمي هستند که شايد در کوشش بم گزاري ۲۱ جولاي در سيستم ترانزيت لندن دست داشته باشند، کمشنر پوليس لندن هشدار ميدهد که شايد سلول هاي بيشتر دهشت افگناني که قابليت براه انداختن حمله را دارند وجود داشته باشد. اييان بلير امروز گفت پوليس ضد دهشت افگني هنوز کوشش ميکند معلوم نمايد که چند نفر دران حملۀ ناکام بر سه قطار آهن زير زميني و يک بس شهري دست داشتند. امروز پوليس برتانيه نه نفر ديگر را توقيف کرده و فکر نميکند که سه تن از بم گزاران متواري در جملۀ آنها باشد. پوليس يک مظنون بم گزاري را که ديروز در برمنگهم توقيف کرده بود تحت تحقيق قرار داده است. پوليس ميگويد ياسين حسن عمر، يک صومالي که از سال ۱۹۹۲ باينطرف در برتانيه زندگي ميکرد بعد ازانکه بم پنهاني اش بتاريخ ۲۱ جولاي منفجر نشد از ايستگاۀ قطار آهن زيرزميني وارن لندن فرار کرده بود. ادڤاني در قضيۀ تخريب سال ۱۹۹۲ مسجد رسماً متهم شد يک محکمه در هند لال کرشنا ادڤاني، رهبر مخالف حکومت را در قضيۀ تحريک يک دستۀ بي بند و بار هندوها براي تخريب مسجد بابري در ۱۳ سال قبل رسماً متهم کرد، که شورش هاي سراسري را سبب شده و بمرگ بيش از دو هزار نفر منجر گرديد. يک مدعي العموم خاص قضائي امروز گفت ادڤاني و هفت رهبر ديگر هندو بيانات تحريک آميزي ايراد کردند که مردم را به تخريب مسجد بابري در ششم دسمبر سال ۱۹۹۲ وادار ساخت. ادڤاني در سال ۲۰۰۳ در اتهامات مشابهي برائت حاصل کرده بود. ولي در جريان ماۀ جاري، محکمۀ عالي ايالت اتار پرديش که آيودهيا دران واقع است حکم محکمۀ پائين تر را رد کرده و يک محاکمۀ جديد را هدايت داد. بنيادگرايان هندو که ميخواهند در محل آن مسجد يک معبد اعمار کنند و ادعا مينمايند که مسجد بر زادگاۀ رام، رب النوع هندو ساخته شده بود. مسلمانان اين ادعا را رد ميکنند.
XS
SM
MD
LG