لینک های دسترسی

خارج شدن کيهان نوردان از سفينه ديسکوري براي دومين روز پيهم


دو تن از کيهان نوردان سفينه رفت وبرگشت (دسکفري) ايالات متحده، براي دومين روز مکرر براي تعويض يک آله ناقض که در نگهادشت سفينه در وضع اصلي ودرست کمک مي کنن، دومين بار از سفينه خارج شده ودر فضا قدم زدند. اين دو کهيان نورد در نظر دارند تا شش ساعت وسي دقيقه را براي برداشتن اين آله ناقص از اسيشن، صرف نمايند. در عين حال اداره امور کيهاني ايالات متحده يعني ناس امروز دوشنبه تصميم خواهد گرفت که آيا ترميمات در دو پارچه کوچک پوشش سفالي سفينه قبل از باز گشت بزمين ضروريست يا نه؟ انجنيران ناسا سعي دارند معلوم نمايند که تسمه هاي بيرون بر آمده از سفينه موسوم به پرکننده خاليگاه حين برگشت سفينه هنگام ورودمجدد به زمين باعث توليد حرارت شديد خواهد شد؟ اين پرکننده هاي خاليگاه، مواضع بين تايل هاي حرارتي در سفينه را بند خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG