لینک های دسترسی

Breaking News

ترميم موفقانه سفينه رفت و برگشت دسکفري توسط کهيان نوردان در فضا


کهيان نوردان ، سفينه رفت وبرگشت دسکفري ، يک ترميم خطرناک را در قسمت تحتاني سفينه ، با موفقيت تکميل نمودند.

ستيف رابنسن ، کهيان نورد امريکايي ، امروز چهارشنبه دو پارچه فلتر سفينه را که از بدنۀ سفينه جدا شده بود و عايق بين بدنه و قسمت داخل سفينه را تشکيل ميداد ، بيرون کشيد. وي اين ترميم را در حالي انجام داد که خود را بر بازوي ساختگي اين ستيشن بين المللي فضايي ، نگهداشته بود. اين اولين بار است که يک کيهان نورد ، در قسمت تحتاني يک سفينه فضايي ، عمليه ترميم را انجام ميدهد.

رئيس جمهور بش در اوايل امروز چهارشنبه براي عمله سفينه دسکفري تلفن کرد و موفقيت شانرا در اين ماموريت آرزو نمود. بعد تر مامورين در اداره فضايي ناساي امريکا گفتند ، در مورد اين عمليات فوق العاده خرسند هستند.

اين قدم زدن فضايي عاجل ، بعد از آن صورت گرفت که مامورين در مرکز فضايي ناسا گفتند که درمورد گاز هاي داغي نگراني دارند که هنگام ورود دوبارۀ سفينه به فضاي زمين ، داخل فلتر هاي جدا شده خواهد شد.

گاز هاي داغ در داخل سوراخ هاي سفينه رفت وبرگشت کولميبا ، در سال ۲۰۰۳ باعث شد که سفينه هنگام دخول مجدد به فضاي زمين ، از هم متلاشي گرديده و هر هفت کهيان نورد درآن حادثه کشته شدند.

XS
SM
MD
LG