لینک های دسترسی

Breaking News

ايران ميگويد کار روي مواد سوخت ذروي درين هفته از سر گرفته ميشود


ايران اصرار ميورزد که کار مبدل ساختن يورانيم را در هفتۀ جاري از سر ميگيرد. ايران پيشنهاد اروپا را براي مشوق ها جهت خاتمه دادن بکار آن کشور در قسمت مواد سوخت ذروي رد کرد. يک نطاق وزارت خارجۀ ايران امروز در تهران گفت کار در دستگاۀ ذروي اصفهان بمجرد نصب کمره هاي ادارۀ بين المللي انرژي اتمي آغاز خواهد شد. ادارۀ بين المللي انرژي اتمي ميگويد نصب آلات تفتيش تا اواسط هفتۀ جاري تکميل خواهد شد. مذاکره کنندگان برتانيه، فرانسه و آلمان خواستار جلسۀ عاجل ادارۀ بين المللي انرژي اتمي بروز سه شنبه شده اند تا به تهران يک هشدار نهائي را عليۀ آغاز مجدد پروگرام مواد سوخت صادر کند. حکومات غربي سؤ ظن دارند که فعاليت هاي ذروي ايران بمنظور توليد اسلحۀ ذروي صورت ميگيرد. تهران اصرار ميورزد که مقصد پروگرام ذروي آن کشور مسالمت آميز است. اگر اين مقابله ادامه بيابد اروپائي ها ميگويند از شوراي امنيت تقاضا ميکنند تا وضع تعزيرات اقتصادي را بر تهران بمنظور خاتمه دادن بکار روي پروگرام مواد سوخت تحت غور قرار دهد.

XS
SM
MD
LG