لینک های دسترسی

Breaking News

بش ميگويد پيروزي در عراق احترامي به قربانيان جنگ خواهد بود


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد عساکر ايالات متحده در عراق براي محافظت امريکائيان در وطن شان از حملات دهشت افگنان ميجنگند. رئيس جمهور امروز در بيانيۀ هفته وار راديوئي خود گفت اگر امريکائيان با اين مردان خبيث در خارج مقابله نکنند مجبور خواهند شد روزي در شهرها و جاده هاي خود شان با آنها بجنگند. اين بيانات او در حالي منتشر شد که احتجاج کنندگان ضد جنگ بمظاهرات شان در خارج مزرعۀ رئيس جمهور در ايالت تکساس ادامه ميدهند. رهبري آن دسته را سٍندي شيهان يک مادر ماتم زده بعهده دارد که پسر خود را در جنگ عراق از دست داده است. سروي هاي تازۀ آراي عامه نشان ميدهد که اکثريت امريکائيان از اجراآت جورج بش با رابطه به جنگ در عراق راضي نيستند. قرار است رئيس جمهور هفتۀ آينده طي بيانيه اي در محضر يک دسته از عساکر سابقه و يک دستۀ گارد ملي از جنگ مدافعه کند.

XS
SM
MD
LG