لینک های دسترسی

Breaking News

تخليه  آخرين مسکونه يهودي ها  از باريکه غزه


قواي اسرائيلي امروز دوشنبه براي تکميل عمليه تخليه ناقلين يهودي از اراضي اشغال شده فلطسيني ها در۳۸ سال وارد آخرين مسکوني يهودي ها شدند . مامورين نظامي اسرائيلي ميگوينر انتظار ندارند ۵۰۰ تن از ساکنين «نتزارييم» ، که آخرين مسکونه ۲۱ گانه در باريکه غزه است ، مقاومتي دست بدهند . بولدوزر هاي اسرائيلي قبلاً به تخريب منال ديگر مسکونه هاي تخليه شده پرداخته اند . قرار است اسرائيل اراضي تخليه شده درا به مقام خود مختاري فلسطيني ها بعد از تحريب منازل مسکوني آباد شده برروي آنها و برون کشيدن عساکر ازمحل تسليم بدهند

XS
SM
MD
LG