لینک های دسترسی

Breaking News

تاجکستان يک طياره گليدر که هيرويين را از افغانستان انتقال ميداد سقوط داده است


محافظين سرحدي تاجکستان يک طياره نوع گليدر با پيلوت را که ۱۸ کيلوگرام هيرويين را از کشور همجوار افغانستان ، حمل ميکرد سقوط داده اند مقامات تاجکستان ميگويند که انها در جستجوي پيلوت هستند که قادربه فرار شده است . مقامات ميگويند که قاچاقبران افغان از سالهاست که از اين نوع طيارات استفاده ميکنند اما اين اولين بار است که محافظين موفق به سقوط دادن طياره شده اند بروز دوشنبه محافظين سرحدي تاجکستان يک گروه از قاچاقبران مواد مخدر را مجبور به بازگشت بداخل افغانستان نموده اند و محافظين جوال هاي را که با بيست کيلو گرام هيرويين و بيست کيلو گرام چرس مملو بود ضبط کردند تاجکستان يک هزار و سه صد کيلو متر سرحد مشترک با افغانستان دارد . اين کشور آسياي مرکزي يکي از راههاي عمده انتقال غير قانوني مواد مخدر به روسيه و اروپاي غربي از افغانستان ميباشد که بزرگترين توليد کننده ترياک بشمار ميرود

XS
SM
MD
LG