لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل به مصر گفته که بعد از خروج اسرائيل ، از سرحد حنوبي باريکۀ غزه محافظت نمايد


مامورين اسرائيلي ميگويند اسرائيل ومصر به موافقۀ رسيده اند که بعد از تکميل خروج اسرائيل از باريکۀ غزه، محافظين مصري در امتداد سرحد جنوبي باريکۀ غزه مستقر خواهند شد شاول موفاز وزيردفاع اسرائيل ميگويد اين موافقه مسئوليت جامعي را به مصري ها ميدهد تا قاچاق اسلحه را توسط فلسطييني ها به باريکۀ غزه متوقف سازند. بروز سه شنبه قواي اسرائيلي تخليۀ ۲۱ مسکونه يهودي نشين در غزه و چهار مسکونه ديگر در کرانۀ غربي را باساس پلان ايريل شارون بنام (عدم مداخله) تکميل نمود. در عين زمان حکومت اسرائيل فراميني را بخاطر تصرف اراضي بيشتر در کرانۀ غربي براي اعمار ديوار جنجال بر انگيز، صادر نمود که اسرائيل وفلسطيني ها را از هم منقسم ميسازد. بخش تازه اين ديوار مسکونۀ مليح ادوميم در کرانۀ غربي را با بيت المقدس عملاًمدغم ميسازد.اسرائيل در نظر دارد حدود ۶۵کيلومتر مربع زمين را که فلسطيني ها براي دولت آيندۀ َشان بر آن ادعا دارند،تصرف نمايد.

XS
SM
MD
LG