لینک های دسترسی

توکايوف در مورد مشارکت استراتژيک ايالات متحده و قزاقستان خوشبين است.


قاسم جومارت توکايوف، وزير خارجۀ قزاقستان ميگويد کشورش از جنگ تحت رهبري ايالات متحده عليۀ دهشت افگني بين المللي و مساعي در راۀ ثبات بخشيدن به افغانستان و عراق پشتيباني محکم ميکند. او طي مصاحبه اي با صداي امريکا به تعقيب ملاقات با مامورين حکومت بش گفت که در مورد مشارکت استرتژيک بين قزاقستان و ايالات متحده خوشبين ميباشد. وزير خارجۀ قزاقستان گفت ملاقات هاي او با دانلد رمزفلد، وزير دفاع و کاندليزا رايس، وزير خارجه راه را براي همکاري بيشتر سياسي و نظامي و مناسبات قوي تر اقتصادي باز کرده است. تبصره هاي وزير خارجۀ قزاقستان در حالي منتشر شد که مشاجره روي ادامۀ خضور پايگاه هاي ايالات متحده در دو کشور ازبکستان و قرغزستان ادامه دارد. امروز مجلس سناي ازبکستان منظوري نهائي خود را از يک هدايت حکومت مبني بر خروج قواي ايالات متحده ازان کشور صادر کرده است. اعضاي مجلس سنا اين لايحه را امروز تصويب کرده ميگويند که اين پايگاه خسارات محيط زيست و مشکلات صحي براي باشندگان محل بوجود آورده است. مجلس علياي پارلمان ازبکستان همچنان ميگويد وقت آن فرا رسيده که پايگاۀ هوائي قرشي خان آباد مسدود گردد زيرا مرحلۀ فعال نظامي مساعي ايالات متحده در افغانستان خاتمه يافته است. بعضي از سناتوران ميگويند حضور نظامي ايالات متحده براي ازبکستان يک مشکل امنيتي گرديده است. ماۀ گذشته حکومت ازبکستان اعلام کرد که توافق پايگاه را فسخ ميکند ولي دليل براي اخراج قواي امريکا طي چند ماه ارائه نکرد. واشنگتن از تخطي هاي ازبکستان از حقوق بشر انتقاد کرده و بساير کشورها پيوسته خواستار تحقيقات بين المللي در سرکوبي مهلک اهالي بتاريخ ۱۳ مي در انديجان گرديده است. 2005/08/26 01:50:49 pm

XS
SM
MD
LG