لینک های دسترسی

حمله يک  منفجر کننده انتحاري بم  بر يک استيشن بس  اسرائيلي


يک فلسطيني منفجر کننده انتحاري بم دو محافظ منيتي اسرائيلي را در شهر اسرائيلي « بيير شيبا » شديداً زخمي ساخته است . پليس ميگويد اين نفجر کننده انتحاري بم مواد منفلقه خودرا در جريان ترافيک مزدحم شهر در صبح هنگام منفلق ساخت . بعد از اين واقعه کسي بلا فاصله ادعاي مسئوليت نکرد . رهبر فلسطيني ها اين بم گذاري را ، که نخستين در نوع اش از هنگامي است که اسرائيل در شروع ما شروع به برون کشيدن ناقلين يهود از غزه کرد ، محکوم کرد . در عين حال ، کابينه اسرائيل تعبيه عساکر مصري را در امتداد سرحد مصر با غزه تصويب کرد . بموجب ک موافقه با قاعره ، مصر بايد ۷۵۰ پليس سرحدي را در جنب مصري سرحد قرار بدهد تا جاي عساکر اسرائيلي را در امر جلوگيري از قاچاق مواد مخدر درسرحد بگيرد . اسرائيل ميگويد همه قواي آن در غزه ، ساحه سرحدي را تا پايان ماه سپتامبر ترک خواهند گفت .

XS
SM
MD
LG