لینک های دسترسی

Breaking News

بازداشت  يک فعاليت گر  در ازبکستان


رهبران احزاب و گروه هاي مخالف در ازبکستان ميگويند پليس يک فعاليت گر برجسته مخالف را بعد ازآن بازداشت نمود که اوراق تبلغاتي منتقد از حکومت را پخش م نمود يلينا اورلايوفا بروز شنبه در تاشکند ، پايتخت ازبکستان بازداشت شد . پليس تاشکند ميگويد اورلايوفا اوراقي را توزيع مي کرد که درآن از مامورين حکومتي هجو و بدگوئي شده بود اما بعضي از رهبران مخالف اين الزام را رد کرده اند . در عين حال ، يک محکمه ازبکستان يک گذارشگر راديو ي آزادي را بخاطر رواداشتن اهانت به يک مامور حکومتي به شش ماه حبس محکوم کرده است . علي شير ايرگًشف، وکيل حقوقي « نصير ذاکروف » خبرنگار ازبک راديو آزادي ميگويد تصميم دارد از حکم داده شده مرافعه طلب گردد . ازبکستان بعد از آن تحت معاينه و مواظبت ببين المللي قرار گرفت که قواي امنيتي آن کشور بشدت يک مظاهره و قيام دراندي جانرا بتاريخ ۱۲ ماه مي بشدت سرکوب کرد . شاهدان عيني ميگويند در آن سرکوبي د ه ها تن ازاهالي ملکي کشته شدند . حکومت ازبکستان ميگويد تعداد تلفات ۱۸۷ تن بوده است . حکومت ازبکستان همچنان اين گفته را که عساکر آن کشور در اين قتل و قتال دست داشتند تکذيب مي کند .

XS
SM
MD
LG