لینک های دسترسی

بم گزار لندن: منتظر حملات بيشتر دهشت افگني باشيد.


يکي از چهار بم گزار انتحاري که در حملات دهشت افگني دو ماه قبل در لندن هلاک شد در يک پيام وداعيه در يک ويديوتيپ ميگويد او منحيث عسکري در يک جنگ دامنه دار بين جنگجويان مسلمان و حکومات غربي عمل کرده است.

شخص شماره دوي القاعده که بطور جداگانه در عين تيپ ظاهر شده بم گزاران لنند را مورد ستايش قرار داده گفت که آن شبکۀ دهشت افگني در نظر دارد حملات خشونت بار بيشتر را عليۀ کشورهاي غربي براه اندازد.

محمد صديق خان ، بم گزار لندن ميگويد حملات هفتم جولاي عمداً افراد ملکي را که در قطارهاي آهن زيرزميني و بس هاي شهري لندن سفر ميکنند هدف قرار داد. او درين تيپ که توسط الجزيره تلويزيون ماهواره اي عربي پخش شد ميگويد چنين حملات عليۀ کساني که از حکومات انتخابي ديموکراتيک غربي که به بيعدالتي عليۀ مسلمانمان ادامه ميدهد ، حمايت ميکنند ، ادامه خواهد يافت.

مامورين در لندن ميگويند اين ويديو را تحت مطالعه قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG