لینک های دسترسی

لاريجاني: ايران براي مذاکره جهت از بين بردن نگراني هاي ذروي آماده است.


رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي ميگويد تهران مصمم است تا تکنالوژي ذروي را تعقيب نمايد ولي براي مذاکره روي از بين بردن نگراني هاي بين المللي آماده است. علي لاريجاني اين موضوع را به تعقيب ملاقات با شوکت عزيز ، صدراعظم پاکستان بيان کرد.

اين مامور ايراني مطمئن است که ابتکارات تازۀ رهبري جديد کشورش در قسمت اطمينان دادن به جامعۀ جهاني در مورد خاصيت صلح آميز بودن فعاليتهاي ذروي ايران کمک خواهد کرد.

شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان گفت اسلام آباد مخالف تدابير اعمال زور عليۀ ايران روي پروگرام ذروي آن کشور است. او تاکيد کرد که اگرچه پاکستان مخالف انتشار اسلحۀ ذروي است ولي معتقد است که هر کشور حق دارد از انرژي ذروي براي مقاصد صلح آميز تحت قوانين ادارۀ بين المللي انرژي ذروي استفاده کند.

قرار است علي لاريجاني موضوع ذروي را با پرويز مشرف، رئيس جمهور و خورشيد قصوري، وزير خارجۀ پاکستان مورد بحث قرار دهد. 2005/09/07 10:35:42 am

XS
SM
MD
LG