لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس ادارۀ فلسطيي تعهد کرد که قاتلين رئيس سابق امنيت غزه را بيابد.


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطين تعهد کرده که مسؤلين قتل موسي عرفات، رئيس سابق امنيت غزه را بيابد.

موسي عرفات ، پسر کاکاي ياسر عرفات ، رئيس فقيد ادارۀ فلسطين طي يک حملۀ سپيده دم امروزي وقتي کشته شد که افراد مسلح بر خانه اش حمله کرده و با محافظينش جنگيدند.

کميته هاي مردمي مقاومت مسؤليت اين قتل را ادعا کرده گفتند اين مجازات بخاطر فساد اداري و حملات قبلي او عليۀ تندروان فلسطيني بود. محمود عباس گفت اين قتل بمساعي جهت اعادۀ نظم و قانون ضرر نخواهد رسانيد.

محمود عباس در سال جاري موسي عرفات را از عهده اش معزول کرد ولي منحيث مشاور امنيتي در کابينۀ خود نگهداشت.

XS
SM
MD
LG