لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف: پاکستان را در خشونت عليۀ زنان انگشت نما نسازيد.


رئيس جمهور پاکستان عنعنۀ قتل زنان را بنام ناموس محکوم کرده است ولي تقاضا ميکند که تنها پاکستان بخاطر خشونت عليۀ زنان مورد انتقاد قرار داده نشود. پرويز مشرف اين تبصره ها را در جريان افتتاح کنفرانس بين المللي روي خشونت عليۀ زنان نمود.

جنرال مشرف اتهام وارد کرد که بعضي ها بخاطر منافع شان ميخواهند پاکستان را يک مثال بين المللي خشونت عليۀ زنان بسازند. گروه هاي مدافع حقوق بشر ميگويند در پاکستان ، اکثراً در بخش هاي محافظه کار روستائي آن کشور ، سالانه صدها زن به معاشقه متهم گرديده و بنام ناموس خانوادگي کشته ميشوند.

درين کنفرانس دو روزه اعضاي زن پارلمان ، فعالين حقوق زنان، نمايندگان کشورهاي خارجي و مختارن ماي، يک زن روستائي که دو سال قبل خبر تجاوز بر او بامر يک شوراي قبايلي جهان را تکان داد، اشتراک دارند.

XS
SM
MD
LG