لینک های دسترسی

بخاطر درخواستهاي راي گيري مجدد، شمارش آرا در مصر دوام دارد


شمارش آرا در انتخابات رياست جهوري مصر امروزپنجشنبه در حالي دوام دارد که الزامات تقلب در آن و درخواست از جانب يک کانديد براي راي گيري مجدد، صورت گرفته است. گروه هاي ناظر و احزاب مخالف، از بي نظمي ها بشمول خريداري راي و تخويف گزارش داده اند. اما حکومت اين گزارش ها را بي اهميت جلوه داده ميگويد که تنها مشکلات اندکي در راي گيري روز چهارشنبه موجود بوده است . اولين انتخابات ريا ست جمهوري شامل چندين کانديد در مصر، همچنان در اثر مراجعۀ کمتر مردم بمراکز راي دهي صدمه ديده است. امروز پنجشنبه ايمان نور يکي از کانديدان در تلويزيون الجزيره گفت وي شکايتي را به کميسيون انتخابات ارائه خواهد کرد . وي راي گيري مجدد را نيز درخواست کرده است . در عين زمان مطبوعات دولتي مصر پيروزي سرتاسري رئيس جمهور حسني مبارک را پيشبيني کرده است . قرار است اين رهبر ۷۷ ساله مصر براي پنجمين دور برنده شود. وي با نه کانديد ديگر در مبارزه احراز کرسي رياست جمهور مواجه بود اما توقع ميرفت که تنها دو تن آنها يعني ايمان نور مربوط حزب فردا ونعمان گوما از حزب وفد آراي بيشتري کسب نمايند.

XS
SM
MD
LG