لینک های دسترسی

Breaking News

پليس به تخليۀ مردم از نيواورليانز دوام ميدهند


قواي پليس و محافظين ملي در شهر نيواوليانز ويران از طوفان، خانه بخانه ميگردند تا مردمي را که از فرمان تخليۀ اجباري شهر دار سرپيچي کرده اند ، پيدا نمايند. بيش از نصف شهر نيواورليانز ده روز بعد از طوفان بحري کترينا که کناره وبند هاي ساخته شده در امتداد را در نواحي پائين تخريب نمود . هنوز زير آب قرارردارد. چندين هزار نفر از اهالي آن شهر با وجود هشدار هاي مکرر در بارۀ آب ملوث سيلاب ، حريقهاي زياد و فقدان مواد اساسي مورد نياز ، در مقابل اين فرمان مقاومت کرده و در آنجا شهر باقي مانده اند. مجموع تلفات ناشي از طوفان کترينا کمتر از ۳۰۰ نفر در لويزيانا ومسيسيپي باقي مانده اما مقامات در حالي که سطح سيلاب در حال پايئن آمدن است پيدا شدن اجساد بيشتر را توقع ميبرند که مجموع تلفات را بالا خواهد برد. باب جوهانسن مامور صحي ايالت لويزيانا مي گويد ادارۀ واقع عاجل حکومت فدرال بيست وپنج هزار خريطۀ اجساد را براي استفاده درصورت ضرورت آماده ساخته است . از جانبي رچارد چيني معاون رئيس جمهور امريکا امروز پنجشنبه عازم نواحي خليج است تا از خسارات و صدمات ناشي از طوفان بحري کترينا بازديددست اول نمايد. قرار است معاون رئيس جمهور امريکا از مناطق مصيبت ديدۀ گلف پورت مسي سي پي ، نيواورليانز وبتين روژ ايالت لويزيانا، ديدن کند. در عين زمان يک قواي مکسيکويي حدود ۲۰۰ نفري براي کمک در مساعي امداد طوفان از سرحد امريکا عبور نموده وارد ايالت تکساس شد.

XS
SM
MD
LG