لینک های دسترسی

انتقادات  احزاب سياسي مخالف از  پيروزي انتخاباتي رئيس جمهور مصر


احزاب سياسي مخالف مصر از پيروزي قاطع حسني مبارک در انتخابات رياست جمهوري آنکشور انتقاد کرده و آنرا به چالش گرفته اند . مبارک که از ۲۴ سال قبل تا حال در قدررت بوده است ، بيک دور شش ساله ديگررياست جمهوري مصرانتحاب شده است که نخستين در نوع اش بود که باحضور داوطلبان ديگر رياست جممهوري صورت گرفت . کميسون رسمي نظارت بر انتخابات گفت اشتراک مردم در اين انتحابات قليل بوده است و کمتراز يک ربع ۳۲ميلون مردم واجد حق راي در مصر در آن سهم گرفته اند . و اما رهبر ۷۷ ساله مصر ۸۸٪ آرا را برده است . مخالفين سياسي مبارک مدعي اند که انتخابات بشدت خدشه برداشته است. ايمان نوري رهبر حزب گاد که با تفاوت زياد آرا در مقام دوم قرار گرفته و ۷٫۳ ٪ آرا را حاصل کرده است ميگويد سعي خواهد کرد نتايج انتخاباترا باطل سازد . نومان گوما رهبر حزب وفد ، ا که در مقام سوم قرارگرفته حکومترا به دست بازي با نتايج نتخابات متهم ساخته است . ناظرين مستقل و و ادارات ع خبري غربي گذارش داده ند که در انتخابات مصر بي قاعدگي هاي زياد دستداده اما مامورين انتحاباتي تقاضا هاي مخالفين را براي اجراي يک دور ديگر انتخابات رد کرده اند .

XS
SM
MD
LG