لینک های دسترسی

وزير دفاع افغانستان و وقوع گلوله بارئ روز شنبه در نزديک موترش


مقامات افغانستان ميگويند گلوله بارئ که بروز شنبه در نزديک موتر وزير دفاع افغانستان رخ داد ، طوريکه قبلا فکر مي شد ، سوء قصد عليه وزير دفاع افغانستان نبوده است.

جنرال محمد ظاهر عظيمي ، سخنگوي وزارت دفاع افغانستان بروز يکشنبه گفت موتر وزير دفاع ، در گلوله باري بين دو گروه از عساکر خشمگيني قرار گرفت. اين عساکر ظاهرا سعي داشتند زريعۀ گلوله باري ، مشکل شان را حل و فصل کنند.

مامورين بروز شنبه گفتند چهار مرد ملبس با يونيفورم عسکري ، بعد از آن بر موتر جنرال رحيم وردک گلوله باري کردند که دقايق قبل از آن او از موترش پياده شده و داخل يک هيليکوپتر شده بود. در ارتباط با اين واقعه ، ۹ عسکر بازداشت شده اند.

XS
SM
MD
LG