لینک های دسترسی

Breaking News

از ۲۸ کانديد ديگر در انتخابات پارلماني افغانستان سلب صلاحيت گرديد


ناظرين انتخابات پارلماني افغانستان ۲۸ کانديد ديگر انتخابات پارلماني را که بيشتر آنها ارتباطاتي با گروه هاي نظامي خصوصي ارتباط داشتند بروز يکشنبه سلب صلاحيت نمود . گرانت کيپن رئيس کميسيون رسيدگي به شکايات در انتخابات ، در جريان يک کنفرانس خبري در کابل گفت که حد اقل ۲۱ کانديد با با گروه هاي مسلح غيرقانوني اعلام شدۀ ارتباط داشتند . سايرين بخاطر سلب صلاحيت گرديدند که کرسي هاي حکومتي خود را حفظ کرده بودند نگراني هايي موجود است که قبل از راي گيري روز ۱۸ سپتمبر بسياري از جنگ سالاران سابق شايد سعي نمايند تا قبل از خلع سلاح و غير فعال ساختن شبه نظاميان شان کرسي هايي را در پارلمان بدست بياورند . رئيس کميسيون رسيدگي به شکايات اينرا نگفت که آيا کانديد هايي که فاقد شرايط لازم شناخته شده اند ، براي احراز کرسي هايي در شوراي ملي افغانستان خود را کانديد کرده اند يا شورا هاي ولايتي ؟ تاکنون اين کميسيون ۴۵ کانديد را از بين بيش از پنج هزار نفري که براي کرسي هاي پارلماني وشورا هاي ولايتي کانديد نموده اند فاقد شرايط اعلام کرده است . کيپن گفت اين عمليه حتي تا وقتيکه نتايج رسمي انتخابات اعلام ميگردد نيز محتمل است . قرار است اعلام نتايج انتخابات پارلماني افغانستان تا اواخر اکتوبر توقع برده نميشود.

XS
SM
MD
LG