لینک های دسترسی

جارج بش با رئيس جمهور عراق در قصر سفيد ملاقات ميکند


رئيس جمهور بش ، امروز سه شنبه درحالي در قصر سفيد با جلال طلباني رئيس جمهور عراق ملاقات ميکند که هردو رهبر براي ايراد خطابه در ملل متحد روي آينده عراق و موضوعات ديگر آمادگي ميگيرند مذاکرات شان قبل از اجلاسيه عمومي اسامبله عمومي ملل متحد در نيويارک صورت ميگيرد مامورين ميگويند که هردو شخصيت قرار است روي مسوده قانون اساسي عراق و مساعي براي بدست اوردن پشتيباني سني هاي عراق جهت حمايت از ين سند در يک همه پرسي در ماه آينده بحث نمايند قبلا طلباني به روزنامه واشنگتن پوست گفته بود که ايالات متحده تقريبا ۵۰ هزار عسکر خود را از عراق تا پايان همين سال خارج خواهد کرد زيرا قواي تربيت يافته کافي عراقي اکنون وجود دارد تا کنترول بعضي از قسمت ها را بدست بگيرند اما مشاور طلباني بعدا به دفتر روزنامه تلفون کرده گفت که رهبر عراقي نميخواست يک تقسيم اوقات معين را براي خروج عساکر امريکايي ارائه کند در عين زمان مقامات ترکيه ميگويند که شورشيان در عراق سه انجنير ترکي را که يک ماه قبل اختطاف کرده بودند ، رها نموده اند

XS
SM
MD
LG