لینک های دسترسی

۳۰۰تن از مظاهره کنندگان در راهپيمايي ضد پادشاه ، در نيپال توقيف شده اند


گزارشها از نيپال مشعر است که پوليس در کتمندو پايتخت انکشور ، تقريبا ۳۰۰ نفر را در جريان اعتراضات دامنه دار عليه گيانندرا پادشاه انکشور که قدرت مطلق را بدست گرفته است ، توقيف کرده است گزارشها حاکيست که پوليس بروز سه شنبه جهت متفرق ساختن شش هزارتن از فعاليني که ضد حکومت شعار ميدادند و بر پوليس پارچه هاي سنگ و خشت را پرتاب ميکردند از دنده هاي چوبي استفاده کرد شاهدان ميگويند که دهها نفر درين ازدحام زخمي شده اند اجتماع مردم از جانب ائتلاف هفت حزب مخالف تشکيل شده بود که بجانب مرکز شهر با وجود منع اجتماعات از جانب حکومت ، حرکت کردند اعتراض کنندگان از هفته گذشته به اين طرف تقريبا هرروز اجتماع نموده ، اعاده ديموکراسي را در اين يگانه سلطنت هندوي جهان تقاضا ميکردند پادشاه ، در اول ماه فبروري گذشته حکومت انتخاب شده را منحل نموده گفت که اين حکومت در آرامش شورشيان مائويست که از يک دهه به اين طرف ادامه دارد ناکام بود و اين شورشها باعث کشته شدن ۱۲ هزار نفر گرديده است

XS
SM
MD
LG