لینک های دسترسی

جلسۀ رهبران جهان در نيويارک افتتاح شد


يک جلسۀ رهبران جهان در مقر ملل متحد در نيويارک امروز چهارشنبه با تقاضا هاي کوفي انان منشي عمومي آن موسسه و جارج بش رئيس جمهور امريکا از اعضاي ملل متحد افتتاح شد تا اصلاحات ملل متحد را تطبيق نمايند. رئيس جمهور بش مساعي بيشتر جهاني را در راه نجات آن موسسه از اختلاس تقاضا داشت علاوه کرد موسسات حقوق بشر آنچه را وي تخطي هاي هميشگي حقوق بشر خواند،شامل نميشود. کوفي انان منشي عمومي موسسۀ ملل متحدگفت يک سند روي اصلاحات را از رهبران شامل در آن جلسه تقاضا کرد تا يک سند ۳۵ ورقه را تصويب و تطيبق کنند که روي افزايش فقر جهاني وآردن اصلاحات در ملل متحد متمرکز ميباشد. اما انان از کشور هايي انتقاد نمود که نتوانسته اند روي معيار هاي خلع سلاح ذروي و عدم انتشار آن موافقه نمايند. اين سند که روز سه شنبه توسط مجمع عمومي آن موسسه تصويب شد، بحيث نسخۀ اصلاح شدۀ پيشنهادات اوايل امسال انان است که موافقه روي آن مشکل بود. رهبران حکومات و دولت ها از ۱۵۰ کشور براي اشتراک در اين جلسات که به مناسبت تجليل از ۶۰مين سالگرد ملل متحد ميباشد، اشتراک دارند. رئيس جمهور بش بياناتش را با در خواست از کشور ها بخاطر کمک شان با مساعي نجات وبازسازي طوفان کترينا آغاز کرد. رئيس جمهور امريکا در حاشيۀ اين جلسات همچنان ملاقاتهاي دوجانبۀ با ايريل شارون صدراعظم اسرائيل، توني بلير صْدراعظم برتانيه داشته است .

XS
SM
MD
LG