لینک های دسترسی

اسرائيل اقدامات امنيتي جديد را در امتداد سرحد غزه اعلام نموده است


شاول موفاز ، وزير دفاع اسرائيل اقدامات جديد امنيتي را در امتداد سرحد اسرائيل با باريکه غزه جهت جلو گيري از حملات تندروان فلسطيني بر جوامع اسرائيلي ، اعلام نموده است يک مامور وزارت دفاع بروز جمعه گفت که اسرائيل در نظر دارد که يک بخش « حائل » را که به هيچ جانبي مربوط نباشد ايجاد کند که از داخل شدن فلسطنياناز جانب سرحد غزه جلو گيري نمايد موفاز همچنان اعمار مواضع و پوسته هاي امنيتي را در دو قسمت عبوري بين اسرائيل و باريکه غزه دستور داده است اسرائيل اخرين گروه عساکر خود را ازاين قلمرو درين هفته بعد از ۳۸ سال اشغال بيرون کشيد بعد از خروج اسرائيل ، تندروان فلسطيني از يک قسمتي که در امتداد ديوار بين غزه و مصر باز بود داخل شدند که باعث نگراني اسرائيل گرديد که اسلحه و تندروان داخل غزه ميشوند

XS
SM
MD
LG