لینک های دسترسی

قصر سفيد ميگويد تطبيق  يک عنصر کليدي در معاملۀ ذروي کورياي شمالي ميباشد.


قصر سفيد ميگويد از تعهد کورياي شمالي که از پروگرام سلاح ذروي اش صرف نظر کرده ودربدل کمکهاي انرژي ، همکاريهاي اقتصادي و تضمينات امنيتي به مفتشين بين المللي اجازه ميدهد به آن کشور برگردند استقبال ميکند سکات مک ليلن نطاق قصر سفيد گفت اين موافقه که در مذاکرات شش جانبه امروز دوشنبه در بيژنگ بدست آمد موافقۀ خوبيست اما تطبيق آن يک موضوع کليدي خواهد بود. کورياي شمالي وايالات متحده موافقه کردند تا استقلال يکدديگر را احترام کرده و قدم هايي را در مسير عادي شدن روابط بر دارند. بيانيۀ منتشره که توسط نمايندگان در بيژنگ با اکثريت مطلق تصويب شد همچنان ميگويد که کورياي شمالي حق استفاده از انرژي ذروي را بطور صلح آميز دارد. جوانب موافقه کردند که در يک فرصت نا معين مقررات يک کورۀ آب رابراي استفاده ملکي پيونگ يانگ مورد بحث قرار دهند. محمد البرداي رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ميگويد مفتشين ذروي بايد بزودي ممکنه به کورياي شمالي باز گردند. شش جانب مذاکرات يعني دو کوريا، چين، روسيه ،جاپان و ايالات متحده موافقه کردند تا با ر ديگر در ماه نوامبر باهم ملاقات نمايند.

XS
SM
MD
LG