لینک های دسترسی

پوليس برتانيه مردي را تحت قانون فعاليت هاي ضد دهشت افگني در ميدان هوايي مانچستر توقيق نمود


پوليس برتانيه مردي را تحت قانون فعاليت هاي ضد دهشت افگني ، در ميدان هوايي مانچستر بعد از ان توقيف نمود که مرد در منطقه ايکه طيارات پارک شده بود رفتار مرموز داشت يک واحد اختصاصي بم ، محموله ايرا که مرد همراه خود داشت ، با کنترول منفجر ساخت ، و پوليس شخص مظنون را بعد از يک کشمکش مختصر توقيف نمود در عين زمان يک محکمه لندن به حسين عثمان که در ايتوپيا تولد يافته است و به حمدي نيز معروف است دستور داد به ارتباط يک سلسله بمگزاري هاي ناکام در سيستم حمل و نقل برتانيه بتاريخ ۲۱ ماه جولاي تا هشتم ماه دسامبر در توقيف باقي بماند حسين عثمان را بروز پنجشنبه ايتاليا به برتانيه تسليم نمود در يک قضيه ديگر دهشت افگني محکمه لندن اندريو رو ، را که مسلمان شده است در دوقضيه داشتن اقلامي که براي دهشت افگني استفاده ميشود محکوم کرد وي درسال ۲۰۰۳در نزديکي تونلي که اروپا را به برتانيه وصل ميکند با يک کتابچه يادداشتي توقيف شد که با رمز نوشته شده بود و يادداشت هاي داشت که به تفصيل ساختن هاوان را شرح داده بود

XS
SM
MD
LG