لینک های دسترسی

جنگ بين جناح هاي رقيب در سوماليه


امروز يکشنبه در جنگ بين گروه هاي تندرو رقيب در موقاديشو، پايتخت سوماليه ، ۶ تن کشته شدند. شاهدان ميگويند خشونت هنگامي آغاز يافت که افراد مسلح وفادار به « عبدالقدير بي بي » که يک جنگ سالار محلي است، بر قواي متحد يک محکمه اسلامي ، حمله کردند . در گلوله باري بين شان ده تن ازافراد ملکي زخمي شدند. ازهنگاميکه محمد سيد باري ، ديکتاتور سوماليه ، توسط جنگ سالاران قبايلي در ۱۹۹۱ از قدرت افتاد ، سوماليه دچار بي قانوني و هرج و مرج بوده است . سال قبل يک حکومت انتقالي در کينيبا تشکيل يافت اما آن حکومت نتوانسته است قدرت و سلطه اش را در سوماليه نافذ سازد.

XS
SM
MD
LG