لینک های دسترسی

مامورين  امريکايي درمورد خطر شيوع انفلوانزاي پرندگان هشدارميدهند


مايکل ليڤيت وزير صحت عامۀ ايالات متحده ميگويد شيوع انفلوانزاي پرندگان در جنوب شرق آسيا مي تواند بيک بيماري واگير جهاني مبدل شود. وي امروز چهارشنبه در کمبوديا صحبت مي کرد جايي که وي با ساير مامورين ارشد بين المللي تهديد انفلوانزاي پرندگان در محل را ارزيابي ميکند. وزير صحت عامۀ ايالات متحده گفت اگر انتقال اين ويروس از انسان به انسان در هر جايي ديده شود ، آنوقت اين مرض يک خطر جهاني خواهد بود. تابحال سرايت ويروس اين بيماري کشنده از پرندگان به انسانها ديده شده و از سال ۲۰۰۳ تابحال ۶۰ نفر را تلف ساخته است . اما کارشناسان از اين خوف دارند که مبادا اين ويروس به مکروبي تحول کند که بتواند در بين انسان ها سرايت نمايد. پرندگان ناقل اين ويروس تا بحال در ترکيه ، روسيه و قراقستان پيدا شده است. اتحاديۀ اروپايي مي گويد آزمايشات دربارۀ انفلوانزاي پرندگان در رومانيا تابحال نتيجۀ اش منفي بوده است .

XS
SM
MD
LG