لینک های دسترسی

قتل دو رهبر مذهبي ديگر در افغانستان توسط طالبان


مامورين افغان ميگويند که شورشيان مظنون طالب دو شخصيت مذهبي ديگر را که طرفدار حکومت رئيس جمهور کرزي بودند فقط چند روز بعد از انکه يک بم يک ملا را در داخل يک مسجد در ولايت شرقي خوست به هلاکت رسانيدند هزاران تن از افغانها ، عليه قتل اين شخصيت مذهبي ، دست به مظاهره آرام زدند. بروز يکشنبه حد اقل ، پنج هزار نفر در ولايت شرقي خوست که در آن ملا احمد خان ، بروز جمعه در هنگام اداي نماز کشته شد ، مظاهره کردند. مامورين ميگويند ملا محمد گل اواخر روز يکشنبه درحاليکه در لشکرگاه مرکز ولايت هلمند بعد از اداي نماز پيشين پياده به منزل رئيس شوراي ديني ولايت کنرشد نور احمد جان را به ضر ب تتتتتتتت حد اقل ، ۱۵ تن از نماز گزاران در اثر انفجار اين بم زخمي شدند. احتجاج کنندگان از حکومت تقاضا کردند تا براي حفظ جان رهبران مذهبي ، تدابير امنيتي بهتري را اتخاذ نمايند. تا کنون هيچ کس ادعاي مسئوليت اين حمله را نکرده است ، اما مقامات افغان ، شورشيان طالبان را که در گذشته چندين ملاي با نفوذ را که بخاطر طرفداري از حکومت کرزي کشته بودند ، مسئول مي خوانند.

XS
SM
MD
LG