لینک های دسترسی

ايالات متحده تقاضا  براي  توريد اصلاحات در اقتصاد چين را گسترده ساخته است


مامورين ارشد ايالات متحده از چين تقاضا کرده اند درباز سازي بازار هاي فروش و توسعه اصلاحات در سيستم پولي خود سريعتر حرکت کند . جان سنو ، وزير دارائي يا ماليه ايالات متحده امروز دوشنبه در بيجنگ به خبرنگاران گفت در حاليکه مطمئن است چين در پي وارد کردن انعطاف پذيري بيشتر در مشي اقتصادي خود است ، کانگرس ايالات متحده مي خواهد ببيند چين براي اجتناب از وضع تعزيرات تجارتي عليه انکشور ،اقداماتي را در جهت ارزيابي مجدد پول خود سر دست مي گيرد . سنو و الن گرينسپن ، رئيس بانک مرکزي ايالات متحده ، رهبري هيات ايالات متحده را در کانفرانس گفت و شنود هاي اقتصادي سالانه با چين بدوش داشتند . مامورين ايالات متحده در مسافرت شان به چين سعي کردند بر باز شدن اقتصاد در حال شگوفان چين بروي سرمايه گذاري خارجي و همچنان تقليل مازاد تجارتي فزاينده چين بمقابل ايالات متحده عطف توجه گردد. جانب چين تا کنون بر اين مذکرات تبصره اي نکرده است .

XS
SM
MD
LG