لینک های دسترسی

هند پلاني را ترتيب خواهد کرد تا بوسيلۀ آن پيمان ذروي ملکي با ايالات متحده را تطبيق کند


هند و ايالات متحده توافق کرده اند تا پلاني را طرح نمايند که موافقتنامه اي را تطبيق کند که جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده حين بازديد ماۀ جولاي من موهن سنگه، صدراعظم هند از واشنگتن، بوي پيشنهاد کرده بود. اين توافق در جريان ملاقات امروزي بين شيام سرن، سکرتر وزارت خارجۀ هند و نيکولاس برنز، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده که از هند ديدن ميکند، بعمل آمد. نيکولاس برنز گفت واشنگتن از توافق پيروي کرده و مکلفيت هاي خود را برآورده خواهد ساخت. شيام سرن گفت دو جانب تفاهم روشني از توافق خواهند داشت و پلاني را جهت تطبيق آن تا وقت بازديد سال آيندۀ جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از هند طرح خواهند کرد. بموجب مفردات اين توافق، دهلي جديد بايد پروگرام هاي ذروي ملکي و نظامي خود را از همديگر جدا کرده و بخش ملکي را تحت پروگرام تحفظي بين المللي قرار دهد. در بدل آن، واشنگتن تکنالوژي اي را به دسترس هند قرار ميدهد که معمولاً براي کشورهايي تخصيص داده ميشود که معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي را امضا کرده اند. هند آن معاهده را امضا نکرده است.

XS
SM
MD
LG