لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان در قرغزستان بخاطر مرگ عضو پارلمان خواستار استعفي صدراعظم شده اند


دو روز بعد از قتل يک عضو پارلمان در جريان بحران گروگان گيري در يک زندان، حد اقل ۳۰۰ احتجاج کننده در بيشکيک، پايتخت قرغزستان، اجتماع نموده استعفي فيلکس کولوف را تقاضا نمودند. احتجاج کنندگان امروز گفتند فيلکس کولوف در قتل روز پنجشنبۀ تينيچ بيک احمدبايوف و دو عضو هيئت او يک اندازه مسؤليت دارد. زندانيان در يک زندان در نزديک بيشکيک اين سه نفر را که از آنجا ديدن ميکردند گروگان گرفته و بنا بدلايلي که واضح نيست آنها را بتقل رسانيدند. اين عضو پارلمان جهت بحث روي شرايط زندگي در زندان به آنجا رفته بود. او بروز چهارشنبه در مذاکرات روي شرايط زندگي در يک زندان ديگر ذيدخل بود که مامورين آن زندان را مجبور ساخته بود وظايف شان را ترک کنند.

XS
SM
MD
LG