لینک های دسترسی

پارلمان جاپان تمديد مامئریت قواي بحري اش را براي افغانستان تصويب کرد


پارلمان جاپان تمديد خدمات بحري آن کشور را براي حمايت از قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان تصويب نمود. مجلس علياي پارلمان جاپان اين لايحه را بعد از تصويب مجلس سفلاي پارلمان در هفتۀ گذشته ، امروز چهارشنبه درتوکيو، تصويب کرد. قواي بحري دفاع از خود جاپان در سال ۲۰۰۱ براي فراهم نمودن مواد سوخت براي کشتي هاي جنگي ائتلاف به بحر هند فرستاده شده بود. آن ميعاد خدمت بروز اول نوامبر بپايان ميرسد. مدت خدمت يک قواي ديگر دفاع از خود جاپان در خارج که در جنوب عراق مستقر است در ختم ماه دسمبر بپايان خواهد رسيد. تصميم در مورد نگهداشتن قوا در آنجا هنوز اتخاذ نشده است . منتقدين ميگويند اين تعبيه تخطي از قانون اساسي صلح طلب جاپان ميباشد. قواي جاپاني در عراق تنها اجازه دارند تا در مناطق غير جنگي عمليات نمايند.

XS
SM
MD
LG